กิจกรรม สืบสานงานประเพณีและเทศกาล ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา จึงได้จัดโครงการ สืบสานงานประเพณีและเทศกาลประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้อันเป็นสากล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการถ่ายทอดความรู้จากชุมชน สู่บุคลากร นักศึกษาไทยและต่างชาติ

Comments are closed.