หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครน้องๆชั้นปีที่ 1 รหัส2567

หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครน้องๆชั้นปีที่ 1 รหัส2567 และกิจกรรมสำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1

สามารถสมัครหอพักผ่าน QR Code หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://housing.payap.ac.th/