ห้องปรับอากาศ 2 คน ห้องน้ำในตัว

The air con. shared for 2 students with ensuite bathroom

ห้องปรับอากาศ/พัดลม 2-3 คน

The air con./fan Room shared for 2-3 students

ห้องปรับอากาศ/พัดลม ห้องน้ำรวม

The air con./fan Room with shared bathroom

ติดต่อหอพัก

หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา : โทรศัพท์ 053-241255, 053-851478-86 ต่อ 4605
Email: dorms.team@gmail.com

หอพักนักศึกษาชายโอเมกา : โทรศัพท์ 053-241255, 053-851478-86 ต่อ 4612
Email: dorms.team@gmail.com