หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครน้องๆชั้นปีที่ 1 รหัส2567

หอพักนักศึกษาเปิดรับสมัครน้องๆชั้นปีที่ 1 รหัส2567 และกิจกรรมสำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1

สามารถสมัครหอพักผ่าน QR Code หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://housing.payap.ac.th/

กิจกรรม OPEN HOUSE & CHRISTMAS DAY 2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   ได้จัดโครงการ Open House & Christmas Day 2566 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาในหอพักมีมิตรภาพและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน การเรียนรู้ในความหลากหลายส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

กิจกรรม สืบสานงานประเพณีและเทศกาล ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา จึงได้จัดโครงการ สืบสานงานประเพณีและเทศกาลประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้อันเป็นสากล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการถ่ายทอดความรู้จากชุมชน สู่บุคลากร นักศึกษาไทยและต่างชาติ