หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา :

หอพักหญิงอัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
60/3 หมู่ที่ 1 ถ.สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

โทรศัพท์ 053-241255, 053-851478-86 ต่อ 4605
Email: dorms.team@gmail.com

หอพักนักศึกษาชายโอเมกา :

หอพักชายโอเมกา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
60/3 หมู่ที่ 1 ถ.สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

โทรศัพท์ 053-241255, 053-851478-86 ต่อ 4612
Email: dorms.team@gmail.com