ห้องออกกำลังกาย

Dormitory Gym

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.

อัตราค่าบริการ คือ รายวัน วันละ 20 บาท

การสมัครสมาชิกห้องออกกำลังกายเทอมละ 300 บาท เฉพาะนักศึกษา และบุคลากร

ห้องอ่านหนังสือ

Reading Room

สนามกีฬา

Athletic Field

สนามกีฬาหอพักนักศึกษาเปิดให้บริการทุกวัน
โดยจะทำการเปิดไฟจนถึงเวลา 22.00 น.

ห้องคอมพิวเตอร์

Computer Room

สิ่งอำนวยความสะดวก

Facilities and Services

รถบริการรับส่งนักศึกษา

Free shuttle service for students

โรงอาหาร

Cafeteria

จักรยานให้เช่า

Bicycle for rent

อัตราค่าบริการการเช่าจักรยานจะมีค่าบริการ 30 บาทต่อวัน

ธรรมสถานโมริยาห์

Moriah Congregation