กิจกรรมคริสต์มาสหอพัก ประจำปี 2565

กิจกรรมคริสต์มาสหอพัก ประจำปี 2565
วันที่ 20 ธันวาคม 2565
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดโครงการ คริสต์มาสหอพัก เพื่อสร้างการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาในหอพักมีมิตรภาพและสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันและกัน การเรียนรู้ในความหลากหลายส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Comments are closed.