กิจกรรม OPEN HOUSE & CHRISTMAS DAY 2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   ได้จัดโครงการ Open House & Christmas Day 2566 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาในหอพักมีมิตรภาพและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน การเรียนรู้ในความหลากหลายส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

กิจกรรม สืบสานงานประเพณีและเทศกาล ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

หอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา จึงได้จัดโครงการ สืบสานงานประเพณีและเทศกาลประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และยังเป็นแหล่งเรียนรู้อันเป็นสากล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยการถ่ายทอดความรู้จากชุมชน สู่บุคลากร นักศึกษาไทยและต่างชาติ

กิจกรรมค่ายอาสา ปันน้ำใจพี่ให้น้อง ณ โรงเรียนนามะอื้น 2566

กิจกรรมค่ายอาสา ปันน้ำใจพี่ให้น้อง ณ โรงเรียนนามะอื้น 2566   วันที่ 14 – 15 มกราคม 2566  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ร่วมกับสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรม ดีปันน้ำใจพี่ให้น้อง ณ ศกร.ตชด.บ้านนามะอื้น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น้อง ๆ นักศึกษาได้ร่วมทำฝายชะลอน้ำ ทำแปลงเกษตร แจกผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และร่วมทำกิจกรรมวันเด็กกับน้องๆ

กิจกรรมคริสต์มาสหอพัก ประจำปี 2565

กิจกรรมคริสต์มาสหอพัก ประจำปี 2565
วันที่ 20 ธันวาคม 2565
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดโครงการ คริสต์มาสหอพัก เพื่อสร้างการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาในหอพักมีมิตรภาพและสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันและกัน การเรียนรู้ในความหลากหลายส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข