กิจกรรมค่ายอาสา ปันน้ำใจพี่ให้น้อง ณ โรงเรียนนามะอื้น 2566

กิจกรรมค่ายอาสา ปันน้ำใจพี่ให้น้อง ณ โรงเรียนนามะอื้น 2566   วันที่ 14 – 15 มกราคม 2566  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ร่วมกับสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรม ดีปันน้ำใจพี่ให้น้อง ณ ศกร.ตชด.บ้านนามะอื้น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ น้อง ๆ นักศึกษาได้ร่วมทำฝายชะลอน้ำ ทำแปลงเกษตร แจกผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน และร่วมทำกิจกรรมวันเด็กกับน้องๆ

Comments are closed.