หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา

หอพักหญิงอัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 

โทรศัพท์ 053-241255, 053-851478, 053-851486 ต่อ 4605 

Email: dorms.team@gmail.com

Comments are closed.