กิจกรรม OPEN HOUSE & CHRISTMAS DAY 2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566  หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   ได้จัดโครงการ Open House & Christmas Day 2566 ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาในหอพักมีมิตรภาพและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน การเรียนรู้ในความหลากหลายส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Comments are closed.